ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A-ONE Α3

Η τιμή του χαρτιού Α3 και Α4 είναι διαπραγματεύσιμη, ανάλογα με την ποσότητα και κατόπιν επικοινωνίας.

Αυτή είναι αρχική, χωρίς έκτωση.

Περιγραφή

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A-ONE Α3

Εξαιρετικής ποιότητας και Φωτεινότητας 80 gr.

500 Φύλλα