ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ

Περιγραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ

Σφραγιδοστάτης Μεταλλικός 10 Θέσεων.

Για την τακτοποίηση των ξύλινων σφραγίδων σας.