ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΩΝ SHINY D-4 ΑΠΛΗ

Περιγραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΩΝ SHINY D-4 ΑΠΛΗ

Σφραγίδα απλή ημερομηνιών. Ύψος γραμμάτων 4mm.

Διατίθεται σε ελληνική, λατινική ημερομηνία και αριθμητική ημερομηνία.