ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΩΝ SHINY D-3 ΑΠΛΗ

Περιγραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΩΝ SHINY D-3 ΑΠΛΗ

Σφραγίδα απλή ημερομηνιών. Ύψος γραμμάτων 5mm.

Διατίθεται σε ελληνική, λατινική ημερομηνία και αριθμητική ημερομηνία.