ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) SHINY

Περιγραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) SHINY

Σφραγίδα SHINY τίτλων ( ΕΠΕΙΓΟΝ ), προμελανωμένη.