ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την επιμέλεια και διόρθωση γραπτού-ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου, σε πτυχιακές  και μεταπτυχιακές εργασίες, βιογραφικά σημειώματα, κείμενα ιστοσελίδων και άλλα κείμενα.

Η επιμέλεια των κειμένων πραγματοποιείται από έμπειρους επιστήμονες/ειδικούς, η επιλογή των οποίων γίνεται με σύμφωνα με τον τομέα ειδίκευσής τους.

Κατά την επιμέλεια του κειμένου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής:

  • Γραμματικός έλεγχος
  • Συντακτικός έλεγχος .
  • Ορθογραφικός έλεγχος
  • Ακρίβεια στην χρήση της ορολογίας
  • Μορφοποίηση κειμένου
  • Σεβασμός στην αρχική δομή του κειμένου
Επικοινωνήστε μαζί μας,  για να λάβετε μια προσφορά.