ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Περιγραφή

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Πλαστικά διαχωριστικά 5 θεμάτων, για την αρχειοθέτηση και την οργάνωση των εγγράφων σας.

Μέγεθος Α4 – Αριθμημένα- Χρωματιστά