ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 10 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Περιγραφή

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 10 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Πλαστικά διαχωριστικά 10 θεμάτων, για την αρχειοθέτηση και την οργάνωση των εγγράφων σας.

Μέγεθος Α4 – Αριθμημένα- Χρωματιστά